| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ต.หลุมข้าว - 9 ธันวาคม 2552

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน

           ตั้งอยู่ภายในวัดธัญญะนิตยาราม (วัดหลุมข้าว) เป็นสถานที่จำลองรูปแบบของบ้านไทยพวนสมัยโบราณ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชิวิตของชาวไทยพวนในอดีต


ประวัติศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน บ้านหลุมข้าว

           ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2533 เปิดเป็นทางการ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 พระสุเมธาธิบดี วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานคร มีพระสุธรรมธีราภรณ์เป็นผู้นำ พระครูสุกิต ยาวัฒน์ และพระครูศีลสาร ได้เห็นวัตถุสิ่งของมีค่าสมัยโบราณ ทิ้งข้าวของเหล่านั้นอย่างไร้ค่า นายไพบูลย์ เชื้อสวย จึงได้ปรึกษากับผู้นำดังกล่าว พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน ช่วยกันจัดทำพิพิธภัณฑ์ นำสิ่งของเหล่านั้นมารวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ไว้ในบริเวณใต้ถุนศาลาวัด เพื่ออนุรักษ์เก็บรักษาศิลปะทุกแขนง วัฒนธรรมไทยพวน สิ่งของอันมีค่า เพื่อให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยพวนบ้านหลุมข้าว


ภายในศูนย์


ภายในศูนย์

SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com