| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 กิจกรรม SRRT-อำเภอโคกสำโรง

อบรมการเขียนแบบสอบสวนโรคติดต่อ
13 ก.ค.47 : [อ่าน 5]

การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 4]

การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 1217]

ประชุม SRRT
11 มิ.ย.56 : [อ่าน 9]

ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง
14 พ.ย.55 : [อ่าน 367]

ประชาคม ไข้เลือดออก ต.ห้วยโป่ง
6 พ.ย.55 : [อ่าน 14]

ออกประเมินลูกน้ำยุงลาย หมู่4 หมู่12 ต.ห้วยโป่ง
25 ต.ค.55 : [อ่าน 58]

ประชุม Warroom SRRT
24 ต.ค.55 : [อ่าน 31]

SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com