| หน้าหลัก | ITA2565 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
User Name
Password
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มงานต่างๆ
เครือข่าย รพ.สต.
Web ที่น่าสนใจ
 EGP

  ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง www.ksrsrrt.com 
 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

c293-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.ถลุงเหล็ก
: [ อ่าน 17]
16 ส.ค.65

c294-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องยา รพ.สต.สะแกราบ
: [ อ่าน 13]
4 ส.ค.65

c291-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.หนองแขม
: [ อ่าน 112]
29 มิ.ย.65

c290-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉินพร้อมหลังคาที่พักผู้รอรับบริการ รพ.สต.เกาะแก้ว
: [ อ่าน 91]
18 มิ.ย.65

c289-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทำฟัน รพ.สต.วังเพลิง   
: [ อ่าน 137]
22 พ.ค.65

c288-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.สต.หนองแขม
: [ อ่าน 118]
22 พ.ค.65

c287-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.สต.วังจั่น
: [ อ่าน 120]
22 พ.ค.65

c286-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.สต.วังขอนขว้าง
: [ อ่าน 104]
22 พ.ค.65

c285-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.สต.วังเพลิง
: [ อ่าน 127]
22 พ.ค.65

c284-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.สต.เพนียด
: [ อ่าน 116]
22 พ.ค.65

<<  ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
c300-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนสิงหาคม65
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 14]  
20 ก.ย.65
c299-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนกรกฎาคม65
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 12]  
20 ก.ย.65
c298-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนมิถุนายน65
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 13]  
20 ก.ย.65
c297-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนพฤษภาคม65
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 13]  
20 ก.ย.65
c295-ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาปีงบประมาณ 65 ข้อมูล ณ 13.09.22 (อยู่ในช่องฝากไฟล์)
PCU รพ.โคกสำโรง : [อ่าน 16]
13 ก.ย.65
<<  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>  
 ระบบงานข้อมูลการส่งรายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

สถิติการส่งรายงาน 506 ประจำเดือน กันยายน 2565

รพ.สต
วันที่
01-04
วันที่
05-11
วันที่
12-18
วันที่
19-25
วันที่
26-30
รวม
Zero
Report

เกาะแก้ว - - - - - - -
ถลุงเหล็ก 1 - 1 - - 2 -
หลุมข้าว - - - - - - -
ห้วยโป่ง 1 2 2 - - 5 -
คลองเกตุ - - 1 - - 1 1
สะแกราบ - 1 - - - 1 -
บ้านรักไทย 1 - 1 1 - 3 -
เพนียด - 1 - - - 1 -
วังเพลิง - 1 - - - 1 1
ดงมะรุม - - - 1 - 1 -
วังขอนขว้าง - - 1 - - 1 -
วังจั่น - - - - - - -
หนอง แขม - - - - - - -

รวม
3 5 6 2 - 16 2

 กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
ชมรมรักษ์ดีศรีสำโรง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
8 ธ.ค.63 : [อ่าน 252]
การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 247]
การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 165]
ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง
14 พ.ย.55 : [อ่าน 114]
<<  กิจกรรมทั้งหมด >>  
ค้นหา Google
Google   
สสอ.โคกสำโรง
น.ส.กมลวรรณ สนามทอง
สาธารณสุขอำเภอเว็บระบบงานข้อมูล
 ITA

 Data Exchange

 สสจ.ลพบุรี

 Lopburi HealthCare

 Data Center

 สถิติการส่ง 43 แฟ้ม

 HDC MOPH

 FACEBOOK

แหล่งท่องเที่ยว
 อ่างเก็บน้ำหนองช้างนอน
26 เม.ย.64 : [อ่าน 230]

<<  แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด >>  
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก