| หน้าหลัก | ITA2565 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
User Name
Password
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มงานต่างๆ
เครือข่าย รพ.สต.
Web ที่น่าสนใจ
 EGP

  ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง www.ksrsrrt.com 
 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

c278-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.สต.ถลุงเหล็ก
: [ อ่าน 9]  
19 พ.ค.65

c276-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.เกาะแก้ว
: [ อ่าน 301]
28 ก.ค.64

c261-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นรอบอาคาร รพ.สต.บ้านรักไทย
: [ อ่าน 292]
29 มิ.ย.64

c277-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้ว รพ.สต.เกาะแก้ว
: [ อ่าน 112]
28 มิ.ย.64

c275-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม รพ.สต.เกาะแก้ว
: [ อ่าน 240]
28 มิ.ย.64

c274-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตรอบอาคาร รพ.สต.หนองแขม
: [ อ่าน 137]
28 มิ.ย.64

c273-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องตรวจพัฒนาการเด็กและห้องสุขศึกษา รพ.สต.หนองแขม
: [ อ่าน 235]
28 มิ.ย.64

c272-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน รพ.สต.หลุมข้าว
: [ อ่าน 278]
28 มิ.ย.64

c271-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน ขนาด 11.50 x 3.50 ตร.ม. รพ.สต.ถลุงเหล็ก
: [ อ่าน 299]
28 มิ.ย.64

c270-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม รพ.สต.ถลุงเหล็ก
: [ อ่าน 244]
28 มิ.ย.64

<<  ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
c257-แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 193]
16 พ.ค.64
c245-ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 เชิงรุก
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 380]
26 เม.ย.64
c246-ประกาศ สสอ.โคกสำโรง แนวทาง WFH
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 160]
9 เม.ย.64
c203-แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โคกสำโรง2564
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 47]
17 ธ.ค.63
<<  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>  
 ระบบงานข้อมูลการส่งรายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

สถิติการส่งรายงาน 506 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รพ.สต
วันที่
01-01
วันที่
02-08
วันที่
09-15
วันที่
16-22
วันที่
23-29
วันที่
30-31
รวม
Zero
Report

เกาะแก้ว - - - - - - - -
ถลุงเหล็ก - 1 - - - - 1 -
หลุมข้าว - - - - - - - -
ห้วยโป่ง - - - - - - - -
คลองเกตุ - - - - - - - -
สะแกราบ - - - - - - - -
บ้านรักไทย - 1 1 - - - 2 -
เพนียด - - - - - - - -
วังเพลิง - 1 - - - - 1 -
ดงมะรุม - - 1 - - - 1 -
วังขอนขว้าง - - - 1 - - 1 -
วังจั่น - - - 1 - - 1 -
หนอง แขม - - - - - - - -

รวม
- 3 2 2 - - 7 -

 กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
ชมรมรักษ์ดีศรีสำโรง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
8 ธ.ค.63 : [อ่าน 20]
การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 23]
การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 62]
ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง
14 พ.ย.55 : [อ่าน 3]
<<  กิจกรรมทั้งหมด >>  
ค้นหา Google
Google   
สสอ.โคกสำโรง
น.ส.กมลวรรณ สนามทอง
สาธารณสุขอำเภอเว็บระบบงานข้อมูล
 ITA

 Data Exchange

 สสจ.ลพบุรี

 Lopburi HealthCare

 Data Center

 สถิติการส่ง 43 แฟ้ม

 HDC MOPH

 FACEBOOK

แหล่งท่องเที่ยว
 อ่างเก็บน้ำหนองช้างนอน
26 เม.ย.64 : [อ่าน 16]

<<  แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด >>  
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก