| หน้าหลัก | ITA2565 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

  c246-ประกาศ สสอ.โคกสำโรง แนวทาง WFH
9 เม.ย.64 : [อ่าน 192]

  c245-ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 เชิงรุก
26 เม.ย.64 : [อ่าน 406]

  c203-แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โคกสำโรง2564
17 ธ.ค.63 : [อ่าน 76]

  c257-แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
16 พ.ค.64 : [อ่าน 229]

  หน้าที่ 1 - 1 ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th