| หน้าหลัก | ITA2565 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

c201-ชมรมรักษ์ดีศรีสำโรง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต

8 ธ.ค.63 : [อ่าน 252]

c71-การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน

5 มิ.ย.57 : [อ่าน 247]

c69-การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

27 พ.ค.57 : [อ่าน 165]

c30-ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง

14 พ.ย.55 : [อ่าน 114]

c29-ประชาคม ไข้เลือดออก ต.ห้วยโป่ง

6 พ.ย.55 : [อ่าน 882]

c27-ออกประเมินลูกน้ำยุงลาย หมู่4 หมู่12 ต.ห้วยโป่ง

25 ต.ค.55 : [อ่าน 427]

c21-ประชุม Warroom SRRT

24 ต.ค.55 : [อ่าน 932]

  หน้าที่ 1 - 1 ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th