| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 เรียน สมาชิก SRRT คปสอ.โคกสำโรง จับตา เฝ้าระวัง โคโรน่าไวรัส 2012 อย่างใกล้ชิด - 29 ตุลาคม 2556
โปรดติดตามสถานการณ์ โคโรน่าไวรัส 2012 อย่างใกล้ชิด โดยศึกษาจากไฟล์ที่แนบไว้ในช่องฝากไฟล์ หรือ จากสำนักระบาด


SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com