| หน้าหลัก | ITA2567 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ทำเนียบประธาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

ลำดับ ระยะเวลาดำรงค์ตำแหน่ง

1.ชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ 1 เมษายน 2554 - 1 มีนาคม 2557 คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

2.นายมโน มณีฉาย 1 มีนาคม 2557 - 27 พฤศจิกายน 2559 คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

3.นายชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ 28 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2562 คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

4.น.ส.กมลวรรณ สนามทอง 1 ตุลาคม 2562 - 5 ธันวาคม 2566 คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

5.นายมโน มณีฉาย 7 ธันวาคม 2566 - ปัจจุบัน คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th