| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ทำเนียบประธาน SRRT-อำเภอโคกสำโรง

ลำดับ ระยะเวลาดำรงค์ตำแหน่ง

1.ชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ 1 เมษายน 2554 - 1 มีนาคม 2557 คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

2.นายมโน มณีฉาย 1 มีนาคม 2557 - 27 พฤศจิกายน 2559 คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

3.นายชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ 28 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน คลิ๊กเพื่อดูประวัติประวัติ

SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com