| หน้าหลัก | ITA2567 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ข้อมูลทั่วไป - สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
     อำเภอโคกสำโรงตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองม่วงและอำเภอสระโบสถ์
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชัยบาดาลและอำเภอพัฒนานิคม
          ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th