| หน้าหลัก | ITA2567 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
  ประวัติหัวหน้าทีม SRRT

น.ส.กมลวรรณ สนามทอง

หัวหน้าทีม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง


ดำรงค์ตำแหน่ง  
 1 ตุลาคม 2562 - 5 ธันวาคม 2566

การศึกษา  
 

ประวัติการทำงาน  
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th