| หน้าหลัก | ITA2566 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ

  ITA สสอ.โคกสำโรง
        ITA2564
        ITA2565
        ITA2566


 ITA 2566 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

         1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
                         1.2.1 นโยบายรัฐมนตรี 
                         1.2.2 นโยบายปลัดกระทรวง 
                         1.2.3 นโยบายสาธารณสุขอำเภอ 
         18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th