| หน้าหลัก | ITA2564 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
User Name
Password
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มงานต่างๆ
เครือข่าย รพ.สต.
Web ที่น่าสนใจ
 EGP

  ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง www.ksrsrrt.com 
 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

c256-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.หลุมข้าว รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
: [ อ่าน 7]
17 พ.ค.64

c255-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.หนองแขม รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
: [ อ่าน 15]
17 พ.ค.64

c254-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.วังจั่น รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
: [ อ่าน 8]
17 พ.ค.64

c253-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.เกาะแก้ว รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
: [ อ่าน 12]
17 พ.ค.64

c252-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.สะแกราบ รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
: [ อ่าน 16]
17 พ.ค.64

c251-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.คลองเกตุ รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
: [ อ่าน 17]
17 พ.ค.64

c250-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.ห้วยโป่ง รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
: [ อ่าน 18]
17 พ.ค.64

c249-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.บ้านรักไทย รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
: [ อ่าน 18]
17 พ.ค.64

c195-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข พ.ย.63
รพ.สต.ดงมะรุม : [ อ่าน 157]
30 ต.ค.63

c194-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน พ.ย.63
รพ.สต.ดงมะรุม : [ อ่าน 135]
30 ต.ค.63

<<  ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
c245-ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 เชิงรุก
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 68]
26 เม.ย.64
c246-ประกาศ สสอ.โคกสำโรง แนวทาง WFH
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 56]
9 เม.ย.64
c203-แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โคกสำโรง2564
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 206]
17 ธ.ค.63
<<  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>  
 ระบบงานข้อมูลการส่งรายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

สถิติการส่งรายงาน 506 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รพ.สต
วันที่
01-06
วันที่
07-13
วันที่
14-20
วันที่
21-27
วันที่
28-30
รวม
Zero
Report

เกาะแก้ว - - - - - - -
ถลุงเหล็ก - 1 1 - - 2 -
หลุมข้าว - - 2 - - 2 -
ห้วยโป่ง - - - - - - -
คลองเกตุ - - - - - - 1
สะแกราบ - 1 2 - - 3 -
บ้านรักไทย 1 1 1 - - 3 -
เพนียด - - - - - - -
วังเพลิง - - - - - - -
ดงมะรุม 1 - - - - 1 -
วังขอนขว้าง - - - - - - -
วังจั่น 1 - 1 - - 2 -
หนอง แขม - - - - - - -

รวม
3 3 7 - - 13 1

 กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
ชมรมรักษ์ดีศรีสำโรง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
8 ธ.ค.63 : [อ่าน 80]
การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 84]
การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 94]
ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง
14 พ.ย.55 : [อ่าน 80]
<<  กิจกรรมทั้งหมด >>  
ค้นหา Google
Google   
สสอ.โคกสำโรง
น.ส.กมลวรรณ สนามทอง
สาธารณสุขอำเภอเว็บระบบงานข้อมูล
 ITA

 Data Exchange

 สสจ.ลพบุรี

 Lopburi HealthCare

 Data Center

 สถิติการส่ง 43 แฟ้ม

 HDC MOPH

 FACEBOOK

แหล่งท่องเที่ยว
 อ่างเก็บน้ำหนองช้างนอน
26 เม.ย.64 : [อ่าน 0]

<<  แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด >>  
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก