| หน้าหลัก | ITA2564 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
User Name
Password
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มงานต่างๆ
เครือข่าย รพ.สต.
Web ที่น่าสนใจ
 EGP

  ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง www.ksrsrrt.com 
 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

c195-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข พ.ย.63
รพ.สต.ดงมะรุม : [ อ่าน 119]
30 ต.ค.63

c194-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน พ.ย.63
รพ.สต.ดงมะรุม : [ อ่าน 100]
30 ต.ค.63

<<  ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
c245-ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 เชิงรุก
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 27]
26 เม.ย.64
c246-ประกาศ สสอ.โคกสำโรง แนวทาง WFH
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 19]
9 เม.ย.64
c203-แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โคกสำโรง2564
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 157]
17 ธ.ค.63
<<  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>  
 ระบบงานข้อมูลการส่งรายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

สถิติการส่งรายงาน 506 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รพ.สต
วันที่
01-02
วันที่
03-09
วันที่
10-16
วันที่
17-23
วันที่
24-30
วันที่
31-31
รวม
Zero
Report

เกาะแก้ว - - - - - - - -
ถลุงเหล็ก - - 1 - - - 1 -
หลุมข้าว - - - - - - - -
ห้วยโป่ง - - - - - - - -
คลองเกตุ - - - - - - - 1
สะแกราบ - 1 - - - - 1 -
บ้านรักไทย - 2 1 - - - 3 -
เพนียด - - - - - - - -
วังเพลิง - - - - - - - -
ดงมะรุม - 2 - - - - 2 -
วังขอนขว้าง - - - - - - - -
วังจั่น - - 1 - - - 1 -
หนอง แขม - - - - - - - -

รวม
- 5 3 - - - 8 1

 กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
ชมรมรักษ์ดีศรีสำโรง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
8 ธ.ค.63 : [อ่าน 18]
การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 21]
การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 24]
ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง
14 พ.ย.55 : [อ่าน 22]
<<  กิจกรรมทั้งหมด >>  
ค้นหา Google
Google   
สสอ.โคกสำโรง
น.ส.กมลวรรณ สนามทอง
สาธารณสุขอำเภอเว็บระบบงานข้อมูล
 ITA

 Data Exchange

 สสจ.ลพบุรี

 Lopburi HealthCare

 Data Center

 สถิติการส่ง 43 แฟ้ม

 HDC MOPH

 FACEBOOK

แหล่งท่องเที่ยว
 อ่างเก็บน้ำหนองช้างนอน
26 เม.ย.64 : [อ่าน 25]

<<  แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด >>  
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก